Blog PSI Polska

E-mobility in Public Transport: Gaining a Head Start Through Optimization and Open Interfaces

E-mobilność w transporcie publicznym: optymalizacja i otwarte interfejsy jako klucze do sukcesu

21.08.2023, Transport publiczny

Przejście z pojazdów spalinowych na elektryczne w transporcie publicznym nabiera tempa. Transformacja ta wykazała też rolę zintegrowanych systemów informatycznych, które łączą zarządzanie zajezdnią z system ładowania. Szczególnie istotne jest właściwe przydzielenie pojazdów do zadań przewozowych w kontekście ich ładowania i stworzenie standardowych interfejsów pomiędzy systemami.

Wyzwania związane z ładowaniem autobusów elektrycznych

Wyzwania związane z ładowaniem autobusów elektrycznych

11.07.2023, Transport publiczny

Coraz więcej polskich miast decyduje się na bezemisyjny transport publiczny. Przejście na elektromobilność wymaga inwestycji w cały ekosystem. Oprócz wymogów związanych z nowymi technologiami obsługi i utrzymania infrastruktury niezbędne jest dostosowanie systemów informatycznych zapewniających właściwe funkcjonowanie floty. 

Prekonfigurowany system PSIwms dla magazynu e-commerce - czyli jak skorzystać z doświadczeń innych

Prekonfigurowany system PSIwms dla magazynu e-commerce - czyli jak skorzystać z doświadczeń innych

20.04.2023, Case study

Każda firma realizująca sprzedaż e-commerce wie, jak ważna jest sprawna obsługa procesów logistycznych. Dla jej zapewnienia niezbędne jest wsparcie informatyczne w postaci systemu klasy WMS. Do niedawna uruchomienie takiego systemu było sporym wyzwaniem. W magazynie e-commerce firmy Hisert, PSI Polska wdrożyła prekonfiguowany system gotowy do zarządzania magazynem, co pozwoliło znacznie skrócić czas i obniżyć koszty implementacji.