PSIsiu

Bezpieczna instalacja i aktualizacja oprogramowania urządzeń telekontroli

Zarządzanie poprawkami i monitorowanie urządzeń

PSIsiu pozwala zarządzać oprogramowaniem oraz urządzeniami dla najnowocześniejszej technologii grid edge. System w sposób ciągły zapewnia śledzenie wszystkich urządzeń z rodziny Telecontrol Gateway i Smart Telecontrol Unit, a także dystrybucję oprogramowania do urządzeń w terenie.

Autonomiczna instalacja i monitorowanie

Na redundantnie zaprojektowanym serwerze PSIsiu, wszystkie komponenty systemu (oprogramowanie systemowe, oprogramowanie aplikacyjne, konfiguracja itp.) są wersjonowane i dostępne do instalacji.

Dla każdego urządzenia w systemie można zdefiniować stan konfiguracji nawet pojedynczego komponentu, który jest instalowany autonomicznie i monitorowany przez agenta PSIsiu. Wszystkie operacje wykorzystują bezpieczne protokoły SFTP i HTTPS oraz SNMPv3.

Autonomiczna instalacja i monitorowanie
Szyfrowanie i rejestracja zmian

Szyfrowana komunikacja i rejestracja zdarzeń

Komunikacja między serwerem PSIsiu a urządzeniami jest uwierzytelniana i szyfrowana. Zapewnia to bezpieczny sposób konfiguracji, niezależny od innych sposobów komunikacji, na przykład tunelu VPN.

Wszystkie zmiany są rejestrowane. Za pomocą dzienników można prześledzić, które zmiany zostały wprowadzone przez kogo, kiedy i na którym urządzeniu.

Funkcje systemu PSIsiu

Rozruch urządzeń - PSIsiu PSI Polska

Rozruch urządzeń

Aktualizacja urządzeń - PSIsiu PSI Polska

Aktualizacja urządzeń

Kopia zapasowa i rejestr - PSIsiu PSI Polska

Kopia zapasowa i rejestr

Centralny rejestr urządzeń - PSIsiu PSI Polska

Centralny rejestr urządzeń

Łatwe użytkowanie - PSIsiu PSI Polska

Łatwe użytkowanie

Komfortowa wymiana urządzeń - PSIsiu PSI Polska

Komfortowa wymiana urządzeń

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie jest przeznaczenie systemu PSIsiu?
PSIsiu służy do zarządzania oprogramowaniem i urządzeniami telekontroli w sieciach energetycznych.
Jakie funkcje zapewnia system PSIsiu?
Funkcje PSIsiu to m.in. rozruch i aktualizacja urządzeń, tworzenie kopii zapasowych, rejestracja zdarzeń oraz centralny rejestr urządzeń.
W jaki sposób PSIsiu zapewnia bezpieczeństwo komunikacji?
Komunikacja w PSIsiu jest szyfrowana i uwierzytelniana, wykorzystuje protokoły HTTPS, SFTP i SNMPv3.
Jakie urządzenia obsługuje system PSIsiu?
PSIsiu obsługuje urządzenia z rodziny Telecontrol Gateway i Smart Telecontrol Unit.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz