PSIngo

Zarządzanie mikrosieciami elektroenergetycznymi

Inteligentne zarządzanie energią
i ładowaniem w zajezdniach i terminalach

PSIngo optymalizuje integrację infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i umożliwia efektywne wykorzystanie elastyczności sieci. Wypróbowane i przetestowane zarządzanie obciążeniem i ładowaniem monitoruje procesy, w tym dystrybucję energii elektrycznej. Bierze również pod uwagę zużycie i generowanie energii z okolicznych nieruchomości w tym ze źródeł odnawialnych.
W połączeniu z prognozami popytu, zużycie energii jest zoptymalizowane i unika się kosztownych obciążeń szczytowych w sieci.

Przykłady wykorzystania PSIngo w sieciach lokalnych

Lokalne sieci elektroenergetyczne (mikrosieci) odnoszą szczególne korzyści z oprogramowania do inteligentnego planowania i kontroli sieci.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych - PSIngo

Infrastruktura stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Lokalne sieci wkrótce staną w obliczu ogromnego zapotrzebowania na stacje ładowania. Sama elektryfikacja transportu stanowi tylko jedno z głównych wyzwań poza robotyką.

Elektromobilność w transporcie publicznym - PSIngo

Elektromobilność w transporcie publicznym

Ze względu na wzorce użytkowania lokalnego transportu publicznego, pomimo wykorzystania potężnych stacji ładowania, konieczne jest zastosowanie wielu funkcji inteligentnych sieci (Smart Grids). Na przykład, inteligentne, elastyczne zarządzanie ładowaniem pomaga regulować obciążenia szczytowe.

Kontrolowanie zasobów - PSIngo PSI Polska

Kontrolowanie
zasobów

W przeciwieństwie do paliw dystrybucja energii elektrycznej może być regulowana proaktywnie w czasie rzeczywistym. Daje to wiele możliwości w przypadku korzystania z rozproszonych źródeł energii, dużych ogniw lub wirtualnie zagregowanych zasobów.

Korzyści PSIngo dla lokalnych operatorów sieci

Inwestycje w inteligentne sieci lokalne szybko zwracają się w czasach transformacji energetycznej.

Obserwowalność - PSIngo PSI Polska Obserwowalność

Monitorowanie użytkowania w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie sytuacji przeciążenia.

Infrastruktura ładowania niezależna od producenta.

Dokumentacja procesów i pomiarów.

Wykorzystanie zmian cen energii elektrycznej podczas planowania ładowania.

Kontrola innych infrastruktur ładowania.

Monitorowanie i kontrola
Inteligentne zarządzanie w zależności od potrzeb

Kontrola oparta na potrzebach - PSIngo Kontrola oparta na potrzebach

Inteligentne zarządzanie elastycznością i ładowaniem dla procesów ładowania i magazynowania baterii.

Kontrolowane równolegle ładowania na żądanie i wstępne przygotowanie autobusów przy wyjeździe za pośrednictwem usług o wartości dodanej.

Unikanie przeciążeń połączeń sieciowych i dystrybucji mocy urządzeń niższego poziomu.

Zarządzanie obciążeniem szczytowym i uwzględnianie obciążeń niekontrolowanych (budynki, warsztaty itp.).

Wydajność - PSIngo PSi Polska Większa wydajność i niższe koszty

Większa integracja infrastruktury ładowania.

Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej (np. transformatora) / uniknięcie rozbudowy sieci.

Integracja autogeneracji i magazynowania baterii.

Prognozy zapotrzebowania na energię i optymalizacja zamówień w celu uniknięcia kosztownych obciążeń szczytowych.

Płynne działanie autobusów z napędem elektrycznym.

Maksymalne wykorzystanie infrastruktury
Komunikacja dzięki PSIngo

Komunikacja - PSIngo PSI Polska Komunikacja

Dla stacji ładowania.

Dla pojazdów (dwukierunkowo).

Od czujników zgodnie ze standardami branżowymi.

Do operatora sieci nadrzędnej do systemu zarządzania zajezdnią.

Komunikacja niezależna od producenta.

Interfejs VDV 463 dla danych obiegowych i VDV261.

Bezpieczeństwo - PSIngo PSI Polska Bezpieczeństwo w przypadku awarii

Przełączanie w przypadku wystąpienia błędu.

Połączenie ładowania centralnego i zdecentralizowanego.

Dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku awarii komunikacji dzięki zdecentralizowanej konstrukcji komponentów technicznych (bramka OCPP).

Analogiczne zastosowanie standardów jakości dostosowanych do centrów sterowania.

Bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia błędu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne korzyści z zastosowania oprogramowania PSIngo w lokalnych sieciach elektroenergetycznych?
Główne korzyści z zastosowania oprogramowania PSIngo w lokalnych sieciach elektroenergetycznych to: szybki czas wdrożenia, monitorowanie użytkowania w czasie rzeczywistym, wykrywanie sytuacji przeciążenia, integracja infrastruktury ładowania niezależnej od producenta, dokumentacja procesów i pomiarów.
Jakie funkcje zapewnia PSIngo w zakresie kontroli opartych na potrzebach?
PSIngo zapewnia funkcje takie jak: inteligentne zarządzanie elastycznością i ładowaniem, kontrola równoległych ładowań na żądanie, unikanie przeciążeń połączeń sieciowych, zarządzanie obciążeniem szczytowym.
Jakie korzyści daje zastosowanie PSIngo dla lokalnych operatorów sieci?
Korzyści dla lokalnych operatorów sieci to: większa integracja infrastruktury ładowania, maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, integracja autogeneracji i magazynowania energii, optymalizacja zamówień energii.
Jakie funkcje komunikacyjne oferuje PSIngo?
PSIngo oferuje komunikację dla stacji ładowania, pojazdów, czujników, operatora sieci nadrzędnej, w oparciu o standardy branżowe i niezależnie od producenta.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz