PSIngo

Platforma zarządzająca inteligentnymi sieciami energetycznymi (Smart Grids)

Hybrydowy nadzór sieci dystrybucyjnych

PSIngo umożliwia operatorom sieci monitorowanie i sterowanie zarówno komórkowymi, jak i zdecentralizowanymi komponentami, a także centralnymi środowiskami chmurowymi dla sieci mikro, niskiego i średniego napięcia.

System PSIngo wspiera elastyczną integrację odnawialnych źródeł energii (OZE) z sieciami dystrybucyjnymi, a także połączenia sieciowe infrastruktury ładowania i magazynowania dla elektromobilności.

Zdecentralizowane sterowanie sieciami energetycznymi

Za pomocą PSIngo częściowo autonomiczne komponenty sterowania pracą sieci mogą być bezpiecznie zintegrowane z zarządzaniem procesami w centrach sterowania. Oznacza to niezależne i bezpieczne wykonywanie zadań monitorowania i kontroli na maksymalnym poziomie, ale nadal połączone w sieć z systemami kontroli wyższego poziomu.

Zdecentralizowane sterowanie sieciami energetycznymi

Moduły systemu PSIngo

System informatyczny PSIngo opiera się na zdecentralizowanych modułach, które są połączone ze sobą oraz nadrzędnymi systemami zarządzania siecią elektroenergetyczną. Wybór i wydajność modułów można indywidualnie konfigurować.

Każdy moduł może autonomicznie kontrolować obszar, za który odpowiada i jednocześnie reagować na żądania z sieci nadrzędnej.

  • PSIngo/SE - Monitoring stanów i użycia
  • PSIngo/VU - Wizualizacja sieci
  • PSIngo/NA - Planowanie sieci z Neplan
  • PSIngo/LV - Zarządzanie sieciami NN
  • PSIngo/MV - Zarządzanie sieciami SN
  • PSIngo/MG - Zarządzanie mikrosieciami
  • PSIngo/AI - Wspomaganie sterowania przez sztuczną inteligencję
  • PSIngo/ Smartcharging - E-mobilność, zarządzanie ładowaniem

Czym są inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids)?

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grids) to sieci wykorzystujące technologie cyfrowe i inne zaawansowane rozwiązania do monitorowania i zarządzania przesyłem energii elektrycznej ze wszystkich źródeł wytwórczych w celu zaspokojenia zróżnicowanego zapotrzebowania na energię elektryczną użytkowników końcowych. Przez swoją wysoką elastyczność Smart Grids umożliwiają szybką optymalizację popytu i podaży energii.

Czym są inteligentne sieci energetyczne (Smart Grids)?

Pierścień średniego napięcia (kontrolowany przez PSIngo/MV) z kilkoma sieciami niskiego napięcia (częściowo kontrolowanymi przez PSIngo/LV). W energię zaopatrywani są także elastyczni konsumenci, tacy jak mikrosieci lub zajezdnie E-Bus.

Zalety wdrożenia systemu PSIngo

Otwarta systemowo, neutralna sprzętowo i obsługująca masowe ilości danych platforma IoT

Niezawodne wczesne wykrywanie przeciążeń sieci

Optymalne wielonapięciowe zarządzanie obciążeniem i generacją

Środowisko programistyczne dla analiz eksploracyjnych i adaptacja do nowych przypadków użycia

Indywidualny projekt (w chmurze, jako system sterowania lub jako zdecentralizowana autonomiczna operacja)

Wysoka dostępność systemu oparta na hybrydowej architekturze

Monitorowanie topologii i wykonywanie operacji automatycznego sterowania

Skalowalne, niezależne od producenta urządzeń, sterowanie obciążeniem

Interfejsy dla aplikacji zewnętrznych

Narzędzia "Click-to-deployment" do prostej inżynierii i konfiguracji systemu

Współpraca Smart Grid i brygad terenowych

Kompleksowa wielokryteryjna optymalizacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

System PSIngo

Zintegrowany i odporny

Zintegrowany i odporny

Niezależny od centrum kontroli

Niezależny od
centrum kontroli 

Wspierający planowanie sieci

Wspierający planowanie
sieci

Przygotowany do SmartGrid

Przygotowany do
SmartGrid

Samouczący się

Samouczący się

Skalowalny

Skalowalny

PSIngo dla sieci dystrybucyjnych

PSIngo dla sieci dystrybucyjnych

PSIngo płynnie integruje się jako aktywny podsystem w procesach operacyjnych sieci i odciąża centra kontroli na wszystkich poziomach sieci dystrybucyjnej.

System zapewnia w czasie rzeczywistym obraz online sieci dystrybucyjnej dla operatora wykorzystującego dane do sterowania siecią. Monitorowane na żywo dane są łączone z innymi informacjami w celu przejrzystości sieci, obserwacji jej statusu i niezawodności dostaw energii.

Dowiedz się więcej

PSIngo dla sieci lokalnych

System PSIngo wspiera inteligentne zarządzanie energią i ładowaniem w zajezdniach. Zarządzanie ładowaniem wpływa na minimalizację niezbędnych inwestycji i kosztów bieżących w zajezdni, a także na uniknięcie kosztownych szczytów obciążenia w sieci dzięki optymalizacji dostarczania energii.

Dowiedz się więcej
PSIngo dla sieci lokalnych
Zarządzanie siecią z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Zarządzanie siecią z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

PSIngo wykorzystuje do kontroli sieci samouczące się algorytmy, co umożliwia minimalnie inwazyjne rozwiązywanie zatorów w sieci. Zachowanie sieci dystrybucyjnej jest uczone na podstawie głównych zmiennych, takich jak obciążenie sieci, zużycie i wytwarzanie energii elektrycznej w połączeniu z informacjami zewnętrznymi jak np. prognozy pogody.

W ten sposób system wykrywa na czas krytyczne sytuacje w sieci, określa optymalne rozwiązanie wśród dostępnych alternatyw i wyprowadza niezbędne polecenia sterujące w celu niezawodności dostaw dla odbiorców energii.

Dowiedz się więcej

PSIconnect - platforma cyfryzacji sieci energetycznych

Platforma posiada dostęp do wszystkich komponentów niezbędnych do udanej cyfryzacji sieci energetycznych. Zapewnia operatorom sieci architekturę do analizy różnych rozwiązań i efektywność działań. Jest ona niezależna od istniejącej infrastruktury i systemów sterowania.

PSIconnect koordynuje pracę wszystkich komponentów przy użyciu najnowszych technologii, takich jak Docker, Kafka i konwertera protokołów IoT.

Dowiedz się więcej
PSIconnect - platforma cyfryzacji sieci energetycznych
PSIsiu – bezpieczna instalacja i aktualizacje urządzeń

PSIsiu – bezpieczna instalacja i aktualizacje urządzeń

Wykorzystując PSIsiu można bezpiecznie i wydajnie instalować urządzenia z rodzin produktów platformy PSIconnect. Zawsze masz podgląd stanu poszczególnych urządzeń.

Serwer PSIsiu ma pod ręką wszystkie komponenty do zainstalowania: wersje oprogramowania, moduły, poprawki, pliki konfiguracyjne, modele danych itp. Użytkownik definiuje stan docelowy i reguły dla każdego urządzenia. Agent PSIsiu wykonuje wszystko niezależnie.

Dowiedz się więcej

Współpraca pomiędzy systemami w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym

PSIngo komunikuje się z nadrzędnym centrum kontroli sieci na podstawie standardowych protokołów telekontroli. PSIngo dostarcza systemowi sterowania docelowe parametry operacyjne, stany sieci lub wartości zagregowane.

W przeciwnym kierunku PSIngo odbiera specyfikacje nastaw lub warunki aktywne-pasywne. Aktualne pozycje przełączników i obraz bieżącego zestawu parametrów są dynamicznie wymieniane z PSIcontrol, między centrum sterowania a PSIngo.

Współpraca pomiędzy systemami w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym

Uniwersalny i bezpieczny transfer danych z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT)

Internet rzeczy znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, gdzie duże ilości danych są szybko rejestrowane i przetwarzane. Trend ten napędza sprzężenie procesowe, w którym dane są przesyłane do platform IoT przy użyciu technologii takich jak LoRaWAN lub radio 450 MHz i lekkich protokołów, takich jak MQTT, AMQP lub REST.

Dzięki konwerterowi IoT dostępne są również odpowiednie interfejsy dla systemów sterowania do odbierania i przetwarzania danych przy użyciu wypróbowanych i przetestowanych metod. Oprogramowanie umożliwia konwersję pomiędzy nowoczesnymi protokołami i platformami IoT a rozwiązaniami IEC 60870-5-104. Surowe dane i wartości pomiarowe są pobierane ze wszystkich źródeł, konwertowane i przekazywane do konwencjonalnej technologii centrum sterowania za pośrednictwem protokołu IEC104.

Uniwersalny i bezpieczny transfer danych z wykorzystaniem Internetu rzeczy (IoT)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest platforma PSIngo?
PSIngo to platforma różnych współpracujących ze sobą komponentów (modułów) służąca do realizacji automatycznego sterowania i regulacji w sieciach dystrybucyjnych, m.in. w kontekście integracji DER (rozproszonych źródeł energii), a także zarządzania infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych.
Jakie moduły składają się na system PSIngo?
Moduły to m.in. PSIngo/SE, PSIngo/VU, PSIngo/NA, PSIngo/LV, PSIngo/MV, PSIngo/MG, PSIngo/AI, PSIngo/Smartcharging.
Do czego służy platforma PSIconnect?
PSIconnect to platforma cyfryzacji sieci energetycznych, która koordynuje pracę wszystkich komponentów przy użyciu nowoczesnych technologii.
W jaki sposób PSIngo wspomaga zarządzanie siecią?
PSIngo wykorzystuje samouczące się algorytmy i sztuczną inteligencję do wykrywania krytycznych sytuacji w sieci i określania optymalnych rozwiązań.
Jak działa konwerter IoT w systemie PSIngo?
Umożliwia konwersję między nowoczesnymi protokołami IoT a technologią centrum sterowania, pozwalając na uniwersalny transfer danych.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz