PSIneplan

Analiza, planowanie i optymalizacja sieci elektroenergetycznych

Niezawodne narzędzia do analizy systemów elektroenergetycznych

PSIneplan to kompleksowe rozwiązanie do analizy, planowania, optymalizacji i symulacji sieci. System przeznaczony jest do planowania sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, systemów energii odnawialnej, systemów rozproszonych, inteligentnych sieci i zakładów wytwórczych. Oprócz tego PSIneplan może być wykorzystywany w planowaniu sieci gazowych, ciepłowniczych i wodociągowych.

Planowanie, analiza i symulacja sieci

PSIneplan posiada rozbudowany moduł obliczeniowy i symulacyjny, w którym oprócz analizy rozpływów dostępne są m.in. obliczenia zagrożeń (N-1), strat energii, zdolności przyłączeniowej w sieci czy analizy niezawodności zasilania.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla planistów czy osób odpowiedzialnych za analizę warunków przyłączenia, jak również planowanie inwestycji.

Planowanie, analiza i symulacja sieci

Przeznaczenie systemu PSIneplan

Planowania sieci i inwestycji

Planowania sieci i inwestycji

Ocena jakości energii

Ocena jakości energii

Optymalizacja wielookresowa

Optymalizacja wielookresowa

Nastawianie i ocena zabezpieczeń

Nastawianie i ocena zabezpieczeń

Symulacja dynamicznych (RMS/EMT)

Symulacja dynamicznych (RMS/EMT)

Oprogramowanie dla przemysłu i logistyki
WMS | MES | APS | SCADA

Zalety systemu do analizy PSIneplan

Intuicyjny i łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika.

Obszerne biblioteki elementów sieci, urządzeń zabezpieczających i obwodów sterowania, pozwalających użytkownikowi na bardzo efektywne wykonywanie analiz.

Wysoka dokładność i wydajność modeli stacjonarnych i dynamicznych dla 1-2-3 fazowych (z przewodem neutralnym i uziemiającym) sieci AC i DC.

Zaawansowane algorytmy pozwalają na łatwą obsługę bardzo dużych sieci (powyżej 500 000 szyn zbiorczych).

Ponad 60 predefiniowanych i gotowych do użycia przykładów z międzynarodowych standardów dla systemów elektroenergetycznych IEC, IEEE itp. dla rozpływu mocy, obliczeń zwarciowych, niezawodności, analizy stabilności, analizy harmonicznych.

System może działać w chmurze, bez lokalnej instalacji.Interfejsy PSIneplan

Interfejsy

 • Usługi sieciowe - silniki obliczeniowe PSIneplan mogą być dostępne bezpośrednio dla każdej zewnętrznej aplikacji GIS, SCADA lub inteligentnej sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem usług sieciowych dla rozwiązań intranetowych i chmurowych.
 • Interfejs CIM - za pomocą Managera CIM można importować i eksportować bardzo złożone sieci z zaawansowanymi modelami zgodnie ze standardem wymiany ENTSO-E CIM CGMES.
 • ENTSO-E - przyznało PSIneplan złoty poziom zgodności zgodnie z CGMES dla testu interoperacyjności (IOP).

Dane geograficzne i mapy

PSIneplan posiada wieloletnie doświadczenie w imporcie danych GIS. Umożliwia przeniesienie konfiguracji sieci na mapę geograficzną, poprawiając w ten sposób wizualizację i wydajność planowania.

Sieci elektryczne, gazowe, wodociągowe i ciepłownicze mogą być nakładane na mapy geograficzne w celu lepszej wizualizacji.

Integruje szeroki zakres map, takich jak ulice mapy, mapy lotnicze i satelitarne.

Projekt może być zdefiniowany w dowolnym krajowym systemie współrzędnych.

Dane geograficzne i mapy PSIneplan

Przykładowe moduły obliczeniowe PSIneplan

PSIneplan zawiera wszystkie złożone moduły obliczeniowe i symulacyjne potrzebne do badań sieci. Moduły dostępne są pojedynczo lub w ramach konkretnego pakietu w zależności od typu sieci.

 • Analiza rozpływu mocy
 • Estymator obciążenia oparty na pomiarach
 • Obliczenia strat energii
 • Analiza rozruchu silnika
 • Obliczenia parametrów linii
 • Redukcja sieci
 • Wymiarowanie kabli dla zakładów przemysłowych
 • Obliczanie niskiego napięcia
 • Zdolności przyłączeniowe dla PV i elektromobilności
 • Analiza zwarć
 • Obliczanie łuku elektrycznego
 • Uziemienie stacji (IEEE / IEC)
 • Analiza zagrożeń (N-1)
 • Estymator stanu
 • Zdolność transferu netto (NTC)
 • Stabilność napięcia
 • Zabezpieczenia nadprądowe / Analiza selektywności
 • Zabezpieczenia odległościowe
 • Wyszukiwanie usterek
 • System zarządzania danymi zabezpieczeń (PDMS)
 • Stabilność dynamiczna (RMS)
 • Przejściowe zjawiska elektromagnetyczne (EMT)
 • Stabilność małych sygnałów
 • Optymalizacja centrum energetycznego (ogrzewanie gazowe / sieciowe)
 • Optymalna strategia odbudowy sieci
 • Ekonomiczne wymiarowanie kabli i analiza termiczna
 • Optymalne rozmieszczenie kondensatorów
 • Optymalny punkt podziału / przełączanie
 • Analiza inwestycji (obecna wartość)
 • Zamiana faz / równoważenie
 • Wielookresowy i ograniczony N-1 OPF
 • Ocena wskaźnika niezawodności (ERIS)
 • Analiza niezawodności
 • Analiza harmonicznych
 • Analiza migotania światła
 • Asymetria napięcia
 • Analiza przepływu w rurze gazowej
 • Analiza przepływu wodociągu
 • Analiza sieci ciepłowniczych
 • Optymalizacja rur
 • Kalibracja sieci
 • Symulacja czasu / dynamiczna
 • Plan przeciwpożarowy
 • Konserwacja zorientowana na niezawodność
 • Symulacja aktywów / Obliczanie LCC
Dostępność / technologia PSIneplan

Dostępność / technologia

PSIneplan posiada architekturę klient-serwer i może działać w środowisku wielu użytkowników ze wspólną bazą danych SQL. Ułatwia to pracę zespołową, zarówno w ramach tego samego podmiotu gospodarczego, jak i przy współdzieleniu projektów między różnymi działami lub firmami.

System dostępny jest w różnych konfiguracjach:

 • Samodzielna aplikacja - przeznaczona dla jednego użytkownika i działająca bezpośrednio na komputerze. Nie jest wymagane połączenie z Internetem.
 • Rozwiązanie intranetowe - zainstalowane na serwerze klienta wraz z bazą danych SQL. Ta opcja jest dostępna dla firm z jednym lub większą liczbą użytkowników.
 • Rozwiązanie w chmurze - instalacja na serwerze w chmurze. Użytkownicy mogą decydować, czy przechowywać projekty w chmurze czy lokalnie na komputerze.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do czego służy moduł symulacyjny w programie PSIneplan?
Moduł symulacyjny służy m.in. do analizy rozpływów, obliczeń zagrożeń, strat energii oraz symulacji dynamicznych.
Jakie typy sieci można analizować za pomocą PSIneplan?
Za pomocą PSIneplan można analizować sieci przesyłowe, dystrybucyjne, systemy energii odnawialnej, sieci gazowe, ciepłownicze i wodociągowe.
Jakie formaty danych geograficznych obsługuje program PSIneplan?
PSIneplan integruje szeroki zakres map, w tym mapy ulic, mapy lotnicze i satelitarne.
W jakich środowiskach może działać system PSIneplan?
PSIneplan może działać jako samodzielna aplikacja, w środowisku intranetowym lub w chmurze.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz