PSIgridmobile

Mobilne narzędzie wsparcia serwisu w terenie

Dostęp do niezbędnych informacji oraz dokumentacji z poziomu aplikacji mobilnej

PSIgridmobile to narzędzie mobilne wspierające zespoły terenowe podczas kontroli, reakcji na awarie czy planowe wyłączenia. Po zakończeniu zlecenia, dokumentacja jest dostępna dla personelu technicznego, a dalsze procesy uruchamiane są automatycznie. Pozwala to uniknąć czasochłon¬nego oczekiwania na uzupełnienie informacji na temat wcześniejszych zleceń.
Szybki dostęp do informacji o zleceniu serwisowym

Szybki dostęp do informacji o zleceniu serwisowym

Dzięki aplikacji mobilnej technicy otrzymują bardziej szczegółowe informacje na temat sieci w ramach danego zlecenia niż kiedykolwiek wcześnie, co usprawnia ich pracę.

Poznaj funkcje PSIgridmobile:
 • Zarządzanie zleceniem obejmujące nawigację
 • Rejestrację czasu realizacji każdego zlecenia
 • Dokumentację zlecenia, w tym listy kontrolne
 • Zarządzanie plikami graficznymi i tekstowymi
 • Nadzór nad pracą zespołową
 • Zarządzanie magazynowaniem i rezerwacją materiałów
 • Inicjowanie działań naprawczych
 • Integrację z procesami ERP
 • Dostosowanie list kontrolnych bez konieczności instalacji
 • Tryb operacyjny offline
 • Bezpośrednie przekazywanie danych na back-end (push & pull)

Zdecentralizowane zarządzanie sieciami sterowanymi lokalnie

Zdecentralizowany system zarządzania siecią może obejmować rurociągi, sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, a także monitorowanie poszczególnych obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków.

Czynności związane z przełączaniem sieci sterowanych lokalnie można podejmować bez uprzedniego przygotowania do przełączenia sieci, ale nie bez przygotowania harmonogramu i rozdysponowania prac.

Rozwiązanie oferowane przez PSI łączy zaawansowany system sterowania siecią oraz zalety syste¬mu zarządzania serwisem w terenie. Aktualizowane na bieżąco informacje oraz podgląd stanu sieci udostępniane są pracownikom w ramach zlecenia realizacji prac w aplikacji mobilnej PSIgridmobile.

Zdecentralizowane zarządzanie sieciami sterowanymi lokalnie
Oprogramowanie dla przemysłu i logistyki
WMS | MES | APS | SCADA

Korzyści wykorzystania aplikacji mobilnej PSIgridmobile

Autonomiczne zarządzanie siecią w ramach wykonywanych zadań.

Aktualne dane na temat stanu urządzeń mobilnych oraz informacje w systemie kontroli.

Bezpośrednie powiadomienia wysyłane do FNN (schemat A).

Większa dostępność informacji – wyższa jakość usług.

Obliczenia sieciowe – większa stabilność napięcia w sieci.

Lokalne zarządzanie „wyspowe” dzięki bilansowaniu obciążenia.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest PSIgridmobile?
PSIgridmobile to mobilne narzędzie wsparcia dla zespołów terenowych, które ułatwia kontrolę, reakcję na awarie i planowe wyłączenia. Umożliwia dostęp do informacji i dokumentacji bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej.
Jakie korzyści daje korzystanie z PSIgridmobile?
PSIgridmobile oferuje wiele korzyści, takich jak autonomiczne zarządzanie siecią, aktualne dane na temat stanu urządzeń mobilnych, bezpośrednie powiadomienia wysyłane do FNN, większą dostępność informacji, lepszą stabilność napięcia w sieci oraz lokalne zarządzanie „wyspowe” dzięki bilansowaniu obciążenia.
Czy PSIgridmobile pozwala na zdecentralizowane zarządzanie sieciami?
Tak, jedną z głównych funkcji PSIgridmobile jest zdecentralizowane zarządzanie sieciami sterowanymi lokalnie. To obejmuje zarządzanie różnymi typami sieci, takimi jak rurociągi czy sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Czy aplikacja mobilna PSIgridmobile umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o zleceniu serwisowym?
Tak, aplikacja PSIgridmobile umożliwia technikom szybki dostęp do szczegółowych informacji na temat sieci w ramach danego zlecenia, co usprawnia ich pracę.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz