PSIconnect

Platforma cyfryzacji sieci energetycznych

Współdziałanie wszystkich komponentów Smart Grid

Zapewnienie wysokiego poziomu cyfryzacji sieci umożliwia centrom kontroli wydajne zarządzanie taką siecią. PSIconnect nie tylko stanowi płaszczyznę cyfryzacji między systemami polowymi i systemami sterowania, ale dzięki swoim interfejsom API jest również otwarty na aplikacje i starsze systemy infrastruktury IT.
PSIconnect organizuje wszystkie komponenty przy użyciu najnowszych technologii, takich jak K8s Docker, Kafka i konwerter protokołów IoT.

PSIconnect – platforma cyfryzacji sieci elektroenergetycznej

Platforma cyfryzacji sieci elektroenergetycznej

PSIconnect posiada wszystkie komponenty niezbędne do udanej cyfryzacji sieci, zapewniając operatorom sieci architekturę umożliwiającą zastosowanie różnych rozwiązań. Jest ona niezależna od istniejącej infrastruktury i systemów sterowania.

  • PSIconnect wymienia dane z uczestnikami rynku energii elektrycznej zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
  • PSIconnect dystrybuuje wszystkie technologie w środowisku sieci inteligentnych (Smart Grid) i reprezentuje nową jakość modelowania.
  • PSIconnect oferuje warunki wstępne dla zweryfikowanego, identyfikowalnego modelu procesu.
  • Modułowa architektura, opcje redundancji i moduły bezpieczeństwa zapewniają wysoki stopień odporności systemu energetycznego.
Platforma PSIconnect - zalety

Zalety platformy PSIconnect dla sektora energetycznego

Zdolność do masowego przetwarzania danych - miliardy danych mogą być odbierane na sekundę, przetwarzane w czasie rzeczywistym i udostępniane.

Wysoka skalowalność statyczna i dynamiczna.

Interoperacyjność - standardowe interfejsy do oprogramowania PSI i systemów informatycznych innych firm.

Odporność - architektura hybrydowa i rozproszona.

Bezpieczeństwo - ochrona infrastruktury krytycznej oraz redundantność.

Wydajność - przetwarzanie strumieni w czasie rzeczywistym i bardzo niskie opóźnienia.

Możliwość dostosowania do nowych warunków - łatwe wdrażanie nowych protokołów i standardów dzięki modułowości.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jaką rolę pełni platforma PSIconnect w cyfryzacji sieci energetycznych?
PSIconnect zapewnia płaszczyznę cyfryzacji między systemami polowymi i systemami sterowania, umożliwiając centrom kontroli wydajne zarządzanie siecią.
Jakie cechy charakteryzują platformę PSIconnect?
Kluczowe cechy PSIconnect to niezależność technologiczna, zrównoważony model procesu, odporność sieci energetycznych oraz łączność.
Jakie korzyści daje platforma PSIconnect operatorom sieci energetycznych?
Korzyści to m.in. masowe przetwarzanie danych, wysoka skalowalność, interoperacyjność, odporność, bezpieczeństwo oraz możliwość dostosowania do nowych standardów.
Jakie technologie wykorzystuje platforma PSIconnect?
PSIconnect wykorzystuje takie technologie jak Kubernetes, Docker, Kafka oraz konwerter protokołów IoT.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz