PSIcommand Zarządzanie utrzymaniem sieci elektroenergetycznej

Wsparcie na każdym etapie
utrzymania sieci elektroenergetycznych

Dobre zarządzanie utrzymaniem sieci elektroenergetycznej jest wynikiem właściwego zrównoważenia prac pod względem priorytetów, pierwszeństwa i optymalnego wykorzystania. System Workforce Managment PSI pozwala na kompletne i globalne spojrzenie w na wszystkie zadania, umożliwiając identyfikację i usunięcie słabych punktów.

Funkcje planowania dostępne
w systemie PSIcommand

Pulpit dyspozytora

Pulpit dyspozytora

Potężne narzędzie planistyczne:

 • Zlecenia, dostępność oraz brygady dyżurujące w terenie widoczne na ekranie
 • Harmonogramowanie zasobów
 • Dynamiczny przydział zleceń do brygad
 • Skuteczny system alarmów
 • Wsparcie na potrzeby dysponowania niezależnych zleceń

Planowanie prac

Harmonogramowanie realizacji:

 • Standaryzacja w oparciu o wstępnie konfigurowane procesy
 • Grupowanie zleceń
 • Obsługa zleceń z firm zewnętrznych, zapotrzebowania na materiały oraz planowanych wyłączeń
Planowanie prac
Kontrola realizacji prac

Kontrola realizacji prac

Kontrola realizacji operacyjnej:

 • Kontrola kwalifikacji, autoryzacji, czasu realizacji, zależności od innych zleceń oraz dostępności wszystkich zasobów (personelu i sprzętu)
 • Codzienna optymalizacja tras dla każdego pracownika (wraz z podglądem trasy)

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Efektywne planowanie prac zespołów:

 • Dzięki nowoczesnym metodom sztucznej inteligencji operatorzy systemu mogą zwiększyć satysfakcję pracowników i osiągnąć oszczędności w zakresie obsługi aktywów znacznie przekraczające 10%.
Dowiedz się więcej
Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym jest system Workforce Management PSI?
System Workforce Management PSI to narzędzie do zarządzania utrzymaniem sieci elektroenergetycznej, które oferuje globalne spojrzenie na wszystkie zadania i pomaga identyfikować oraz eliminować słabe punkty.
Co oferuje pulpit dyspozytora w systemie PSIcommand?
Pulpit dyspozytora to potężne narzędzie planistyczne oferujące widoczność zleceń, dostępności i dyżurujących brygad na terenie, dynamiczny przydział zleceń do brygad oraz skuteczny system alarmów.
Jak PSIcommand pomaga w planowaniu i kontroli realizacji prac?
PSIcommand oferuje funkcje harmonogramowania realizacji, które są standardyzowane na podstawie wstępnie skonfigurowanych procesów. Zapewnia również kontrolę realizacji operacyjnej, monitorując kwalifikacje, autoryzację, czas realizacji, zależności od innych zleceń oraz dostępność zasobów.
Jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w systemie PSIcommand?
Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do efektywnego planowania prac zespołów. Dzięki nowoczesnym metodom SI, operatorzy systemu mogą zwiększyć satysfakcję pracowników i osiągnąć oszczędności w zakresie obsługi aktywów przekraczające 10%.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz