PSIcommand

Zarządzanie planowymi przełączeniami sieci elektroenergetycznych

Optymalizacja procesu przełączeń sieci elektroenergetycznych

Rosnąca dynamika zleceń w sieciach elektroenergetycznych w coraz większym stopniu koliduje z ustalonymi procesami planowania długofalowego. Zarządzanie przełączaniami sieci z wykorzystaniem PSIcommand optymalizuje ten złożony proces – od sporządzania harmonogramu rocznego aż po realizację każdego przełączenia.
Wysoka efektywność i bezpieczeństwo procesu przełączenia sieci

Wysoka efektywność i bezpieczeństwo procesu przełączenia sieci

Narzędzia PSI do zarządzania procesami przełączania sieci elektroenergetycznej zapewniają większa elastyczność i optymalizację czasu pracy oraz mniej błędów. Kompleksowa cyfryzacja pozwala jednocześnie zwiększyć zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo.

Łatwa koordynacja dzięki całościowemu podglądowi zleceń

Rozdysponowanie brygad terenowych

Zawsze aktualne informacje na temat postępu procesu przełączania sieci

Lepsze środowisko pracy dzięki obniżeniu poziomu hałasu poprzez wyeliminowanie większości połączeń telefonicznych w ciągu dnia

Informacje na temat postępu prac przekazywane w czasie rzeczywistym

Koncentracja na najtrudniejs¬zych działaniach w ramach procesu przełączania sieci

Krótszy czas oczekiwania

Możliwość samodzielnego działania

Elektroniczne informacje na temat sieci

Integracja działań w procesie planowego przełączania sieci

Proces planowanego wyłączenia sieci zajmuje szereg różnych działów w firmie. Integracja wszystkich działań związanych z przełączaniem sieci w kontekście ogólnego zadania oraz zarządzania siecią sprawiają, że PSIcommand jest skuteczny i sprawdza się w praktyce.

Różne wymogi – jedna reakcja:

Zlecenie w ramach ogólnego zadania

Sprawna weryfikacja w ramach systemu kontroli

Automatyczne ustalenie wymaganego obszaru wyłączenia sieci

Przygotowanie planów działania krok po kroku wraz z wymaganymi czynnościami w ramach przełączania sieci – szczególnie na potrzeby przywrócenia usługi

Zintegrowana analiza kolizji dla danego obszaru i obciążenia sieci

Każda czynność z wiązana z przełączaniem sieci to odrębne zlecenie:

Dyspozycje w kontekście ogólnego zadania

Decyzje personelu niezależne od procesu zlecenia

Pełny zakres informacji przekazywanych zainteresowanym odbiorcom oraz zlecającemu

Pełny zakres informacji przekazywanych technikom

Instrukcje cyfrowe zastępują ustne polecenia na potrzeby koordynacji procesu przełączania sieci:

Wymiana informacji w formacie cyfrowym pomiędzy centrum kontroli a technikami

Zlecenia przełączenia sieci wraz z planem działań przesyłane są technikom

Prosta koordynacja działań zespołów dzięki synchronizacji planów działań

Po wstępnym zatwierdzeniu przez centrum kontroli, czynności mogą być wykonywane samodzielnie

Centrum kontroli interweniuje wyłącznie w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń w sieci

Przekazywanie do PSIgridmobile zmian w planach działań wprowadzanych na zasadzie ad-hoc w systemie kontroli

Dodatkowe istotne informacje w aktywnym podglądzie sieci

Polecenia blokowania sieci w trybie offline

Integracja działań w procesie planowego przełączania sieci

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co to jest PSIcommand i jakie są jego główne funkcje?
PSIcommand to narzędzie do zarządzania procesami przełączania sieci elektroenergetycznej, które optymalizuje ten złożony proces - od sporządzania harmonogramu rocznego aż po realizację każdego przełączenia. Narzędzie zapewnia większą elastyczność, optymalizację czasu pracy oraz redukcję błędów, a kompleksowa cyfryzacja pozwala zwiększyć zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo.
Jak PSIcommand pomaga w koordynacji zleceń?
PSIcommand ułatwia koordynację zleceń, dostarczając zawsze aktualne informacje na temat postępu procesu przełączania sieci. Pozwala na łatwą koordynację dzięki całościowemu podglądowi zleceń, rozdysponowaniu brygad terenowych i synchronizacji planów działań.
Jakie korzyści przynosi integracja działań w procesie planowanego przełączania sieci za pomocą PSIcommand?
Integracja wszystkich działań związanych z przełączaniem sieci w kontekście ogólnego zadania oraz zarządzania siecią sprawia, że PSIcommand jest skuteczny i sprawdza się w praktyce. Umożliwia to lepszą komunikację, wydajność i bezpieczeństwo procesów.
Jak PSIcommand wspiera komunikację między centrum kontroli a technikami?
PSIcommand umożliwia cyfrową wymianę informacji między centrum kontroli a technikami, zastępując ustne polecenia instrukcjami cyfrowymi. Zlecenia przełączenia sieci wraz z planem działań są przesyłane technikom, a po wstępnym zatwierdzeniu przez centrum kontroli, czynności mogą być wykonywane samodzielnie. Centrum kontroli interweniuje tylko w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń w sieci.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz