PSIcommand

Efektywne planowanie prac zespołów utrzymania sieci

System planowania prac zespołów utrzymania sieci i infrastruktury

Tradycyjny system wewnętrznych dyspozycji powoduje powstawanie znaczących kosztów i brak przejrzystości. Korzystając z całościowego podglądu zleceń w PSIcommand zmaksymalizujesz wydajność centralnego systemu dyspozycji w zakresie realizacji zleceń dla zespołów utrzymania sieci.

Automatyczny system dyspozycji

Sztuczna inteligencja umożliwia dyspozytorom efektywne planowanie prac, jednocześnie eliminując możliwość podejmowania sprzecznych decyzji przez personel techniczny. Dzięki temu tworzone są optymalne harmonogramy prac, a pracownicy mogą skupiać się na swoich zadaniach.

Automatyczny system dyspozycji

Długoterminowe planowanie pracy z PSIcommand

Wykorzystując dostępną w PSIcommand sztuczną inteligencję wydajne harmonogramowanie pracy jest możliwe aż z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Unikamy tym samym wysokich kosztów związanych z ręcznym przygotowaniem tak długiego planu.

Nawet nieprzewidziane zdarzenia nie wpływają na porzucenie długofalowego planowania zadań i związanych z nim korzyści. Po uwzględnieniu nowych okoliczności i ograniczeń kolejny harmonogram można bowiem wygenerować błyskawicznie, uruchamiając jedną funkcję oprogramowania.

Długoterminowe planowanie pracy z PSIcommand
Zwiększenie zadowolenia dyspozytorów i techników

Zwiększenie zadowolenia dyspozytorów i techników

Podczas przygotowywania harmonogramu prac Wiele czynników procesu decyzyjnego dotyczy samych pracowników. Są to parametry typu: czas pracy (wymiar dzienny lub tygodniowy), wydajność zespołu, planowanie prac bez przerw (w miarę możliwości), a także konsekwentne planowanie umożliwiające tworzenie przewidywanych harmonogramów dziennych.

Wykorzystaj zalety automatycznego systemu dyspozycji i zwiększ wydajność o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, aby stworzyć satysfakcjonujące środowisko pracy dla Twoich pracowników.

Zarządzanie kontrahentami zewnętrznymi

Planowanie długoterminowe umożliwia optymalizację i zbilansowanie zaangażowania dostawców wewnętrznych i zewnętrznych.

Długofalowy harmonogram w systemie Workforce Managment, optymalizowany według potrzeb własnych brygad terenowych, stanowi podstawę dla zlecania prac firmom zewnętrznym oraz przekierowania zleceń do innych podmiotów, takich jak dostawcy czy centrum kontroli.

Zarządzanie kontrahentami zewnętrznymi
Korzyści wykorzystania PSIcommand do planowania pracy zespołów utrzymania sieci

Korzyści wykorzystania PSIcommand do planowania pracy zespołów utrzymania sieci

Więcej prac zrealizowanych na czas przy większym zadowoleniu personelu.

Lepsza jakość planowania.

Dostępność informacji.

Przejrzysty proces decyzyjny.

Możliwość dodania kolejnych zadań.

Dobrze funkcjonujący zespół w razie przerwania dyspozycji (tryb awarii).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co to jest PSIcommand?
PSIcommand to zaawansowany system planowania prac zespołów utrzymania sieci i infrastruktury, wykorzystujący sztuczną inteligencję do tworzenia optymalnych harmonogramów pracy. Pozwala on na efektywne zarządzanie pracą, jednocześnie eliminując ryzyko sprzecznych decyzji.
Jakie są korzyści z korzystania z PSIcommand?
Korzystanie z PSIcommand przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności pracy zespołów, zadowolenie personelu, lepsze planowanie, dostępność informacji, przejrzystość procesu decyzyjnego oraz możliwość szybkiego dostosowania się do nieprzewidzianych okoliczności.
Czy PSIcommand pozwala na długoterminowe planowanie pracy?
Tak, PSIcommand umożliwia efektywne harmonogramowanie pracy aż z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu, można uniknąć wysokich kosztów związanych z ręcznym przygotowaniem tak długiego planu.
Jak PSIcommand wpływa na zarządzanie kontrahentami zewnętrznymi?
Długoterminowe planowanie pracy za pomocą PSIcommand umożliwia optymalizację i zbilansowanie zaangażowania dostawców wewnętrznych i zewnętrznych. Długofalowy harmonogram pracy może służyć jako podstawa do zlecania zadań firmom zewnętrznym.

Formularz

Kontakt

Wiktor Kabatc

Dyrektor Sprzedaży Systemy zarządzania energią, energia elektryczna, gaz, ropa naftowa

Elektroenergetyka podstrony Formularz