Referencje: Energia elektryczna

RWE Amprion

System zarządzania - Brauweiler: System kontroli dla linii energetycznych 380 kV oraz 220 kV. RWE Amprion jest niemieckim operatorem sieci przesyłowych i posiada około 11 tys. km linii ultra-wysokiego napięcia na zachodzie i południu Niemiec.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

E.ON AG

W firmie E.ON wdrożyliśmy system kontroli Multi-energetycznej sieci prądu i gazu. E.ON to jeden z trzech największych niemieckich koncernów energetycznych i jeden z czołowych globalnych dostawców specjalistycznych rozwiązań energetycznych. 

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

TNB Tenaga National Berhad

System kontroli dla sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w Malezji. Tenega National Berhard jest największą firmą energetyczną w Malezji zaopatrującą w energię ponad 7 milionów mieszkańców Półwyspu Malajskiego i Sabah. Na podstawową działalność TNB składa się wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

EnBW Regional AG

Rozbudowa wcześniejszego systemu Neckarwerke Stuttgart. EnBW jest trzecim co do wielkości przedsiębiorstwem energetycznym działającym na rynku niemieckim koncentrującym się na przesyle i dystrybucji energii elektrycznej.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

Zarządzanie zespołami utrzymania sieci »

TenneT

TSO (dawniej E.ON Netz i Transpower) korzysta z dostarczonego przez PSI wszechstronnego systemu PSIcontrol sterowania dla sieci przesyłowej najwyższychnapięć (dawniej E.ON Netz i Transpower). System zawiera zaawansowany i wysocewydajny pakiet obliczeń sieciowych. Wyniki są eksportowane poprzez EH, stosownie do zasad ENTSO-E. Wielkość siecito: ponad 1.700 węzłów i ponad 3.000 gałęzi. Sterowanie siecią realizowane jest w 2 centrach sterowania (Lehrte, Dachau), każde jest w stanie zarządzać całą siecią.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

50 Hertz

Moduł aplikacji sieciowych na bazie systemu PSIcontrol został zaimplementowany w uzupełnieniu do istniejącego systemu SCADA innego dostawcy. System zawierazaawansowane i wysoce wydajne funkcje takie jak: Estymator Stanu, Obliczanie Rozpływu Mocy, Analiza Zagrożeń, Prognoza Przeciążenia Dnia Następnego(DACF), Prognoza Przeciążenia 2 Dni Naprzód (D2CF), Prognoza Przeciążenia Dnia Bieżącego (IDCF). Wymiana danych jest realizowana z wykorzystaniem formatów CIM, CIM / ENTSO-E, DVG, IEC 60870-5-101/104. Rozmiar sieci to: ponad 600 węzłów i ponad 850 gałęzi. Sieć pokrywa powierzchnię około 109 000 km2 i ma długość około 9750 km.

Obliczenia sieciowe pakiet funkcjonalny »

RheinEnergie AG, Köln

Rozbudowa centrum kontroli Rhein Energie. RheinEnergie AG to regionalna firma usługowa zaopatrująca w energię elektryczną i wodę pitną Kolonię oraz obszar Nadrenii, obsługując tym samym łącznie około 2,5 mln ludności. Rhein Energie jest jednym z największych właścicieli miejskin turbin wiatrowych w Niemczech, posiadając 19 farm wiatrowych w ekspoatacji.

Zarządzanie siecią elektroenergetyczną (SCADA/EMS/DMS) »

Zarządzanie zespołami utrzymania sieci »