System MES - zintegrowane zarządzanie produkcją

System zarządzania produkcją (MES)

  • System PSImes może zostać zintegrowany z dowolnej klasy systemem ERP znajdującym się w przedsiębiorstwie.

  • PSImes posiada gotowy i sprawdzony w wielu wdrożeniach interfejs.

  • Bezpośrednie połączenie systemu z produkcją pozwala na śledzenie i wizualizację produkcji w czasie rzeczywistym.

  • Graficzna prezentacja danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zdarzenia i wyeliminowanie czynności, które nie przynoszą wymiernych korzyści.

Modułowa budowa systemu

System składa się z autonomicznych modułów, z których każdy może zostać wdrożony osobno lub w pakiecie, tworząc kompleksowe i elastyczne rozwiązanie.

Zintegrowany system PSI do zarządzania projektami, harmonogramowania zleceń produkcyjnych i raportowania pozwolił zmniejszyć czas dostawy i ilość zapasów o 30%, a ilość braków o 90%.

Olivier Richter,
kierownik projektów Linde AG

Pełne wykorzystanie zasobów produkcyjnych dzięki MES

Pełne wykorzystanie zasobów

PSImes maksymalnie wykorzystuje dostępne zasoby. Pozwala na ułożenie planu produkcji w taki sposób, by do minimum zredukować straty spowodowane kosztami przezbrojeń, przestojów czy nieefektywnego wykorzystania parku maszynowego.

Pełna kontrola produkcji

Pełna kontrola

Zbieranie wszystkich danych w jednym miejscu. Bezpośrednie połączenie systemu z produkcją pozwala w czasie rzeczywistym śledzić postęp realizacji zaplanowanych zleceń produkcyjnych.

Autonomiczne moduły systemu MES

Bezproblemowa integracja

System PSImes dzięki gotowemu i sprawdzonemu w wielu wdrożeniach interfejsowi może zostać zintegrowany z dowolnej klasy systemem ERP, znajdującym się w przedsiębiorstwie.

Elastyczne dopasowanie systemu produkcyjnego

Elastyczne dopasowanie

System składa się z autonomicznych modułów, z których każdy może zostać wdrożony osobno lub w pakiecie, tworząc kompleksowe rozwiązanie.

Integracja systemu MES z istniejącą infrastrukturą IT

Efekt synergii

PSImes integruje się z istniejącą infrastrukturą IT oraz systemami utrzymania ruchu. Wspiera produkcję i dostawy realizowane w trybie Just in Sequence.

Szybka analiza danych produkcyjnych

Szybka analiza danych

Graficzna prezentacja danych umożliwia szybsze reagowanie na zachodzące zdarzenia i wyeliminowanie czynności nieprzynoszących wymiernych korzyści. Wykrywanie wąskich gardeł i reakcja na ich pojawianie się jest znacznie skrócona.

Harmonogramowanie produkcji

Szczegółowe planowanie i realizacja zleceń na poszczególnych stanowiskach pracy, uwzględniające dostępne zasoby i zdolności produkcyjne. Moduł umożliwia śledzenie produkcji i terminów realizacji zleceń, daje także możliwość wykonywania symulacji. Więcej o rozwiązaniu »

Rejestracja danych

Moduł dostarcza aktualnej informacji o stanie produkcji, w odniesieniu do maszyn, zadań oraz zleceń produkcyjnych. Do głównych zadań modułu należy dokładne i terminowe gromadzenie danych produkcyjnych, jak również prezentacja i zarządzanie nimi.

Zarządzanie projektami

Narzędzie służące do planowania i sterowania złożonymi projektami z dużą ilością powiązań między procesami a zasobami. Narzędzie to działa w sposób graficzny, a najnowocześniejsze metody planowania sieciowego umożliwiają szybkie i proste modelowanie oraz precyzyjne określanie terminów projektów (planowanie, korekty planów i analiza wąskich gardeł).


Planowanie personelu

Moduł pomaga przyporządkować pracowników do zadań, czynności lub zdarzeń. Wspiera kierowników i planistów, biorąc pod uwagę czasową dostępność danego pracownika czy jego umiejętności. Pozwala na weryfikację czasu pracy personelu, łatwiejsze zarządzanie personelem na płaszczyźnie zakładowej oraz efektywne rozdysponowanie dostępnych zasobów.

Utrzymanie ruchu

W pełni zintegrowane narzędzie z bogatą funkcjonalnością wspierającą utrzymanie oprogramowania we właściwym stanie. Wszystkie istotne zdarzenia są dokumentowane i umożliwiają pełny wgląd w funkcjonowanie wszystkich dozorowanych i konserwowanych maszyn i urządzeń. Elastyczny raport, zintegrowane funkcje rachunku kosztów i kontrolingu uzupełniają pakiet.

Zarządzanie zleceniami

Moduł zarządza zleceniami produkcyjnymi, które są zapisane w osobnej bazie danych. Dodatkowo umożliwia administrację czynnościami wewnętrznymi, nie mającymi wpływu na realizację planu produkcyjnego. Zewnętrzne zlecenia produkcyjne są pobierane z systemu ERP lub modułu planowania produkcji. Moduł daje także możliwość planowania tzw. czynności wewnętrznych – prac nieplanowanych, administracyjnych, nieprodukcyjnych czy zadań ekspresowych.

Czas dostawy krótszy o 30%

Dzięki rozwiązaniu PSI do planowania i kontroli całego łańcucha produkcyjnego, firma ALPMA GmbH skróciła czas dostaw i zwiększyła ich terminowość.

Porozmawiajmy

Piotr Picyk
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 693 948 004
email:

Szybka wycena

Wypełnij formularz poniżej. Przedstawiciel PSI skontaktuje się z Tobą, aby zaprezentować ofertę cenową dopasowaną do procesów w Twojej firmie.

Register