Zaawansowany system zarządzania magazynem z technologią Smart Move

System PSIwms: wyższa inteligencja magazynu

PSIwms z technologią Smart Move to zaawansowany system zarządzania magazynem,
który szybko stanie się logistycznym mózgiem Twojej firmy.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy system WMS, który optymalizuje złożone procesy logistyczne.

 • Automatyzacja procesów – system automatycznie wybiera i ustala kolejność zadań realizowanych przez magazynierów.

 • Dynamiczne zamagazynowanie - program automatycznie wyznacza optymalne miejsce składowania i pobierania towaru.

 • Elastyczne dopasowanie – ponad 12.000 parametrów konfiguracji umożliwia dopasowanie systemu do indywidualnych wymagań, danej branży, czy typu magazynu.

  Przekonaj się, ile zyska Twoja firma

  Zamów rozmowę z konsultantem

  Form
  Zarządzanie pracą magazynu poprzez system PSIwms

  Magazyn dobrze zorganizowany

  • Smart Move – technologia wykorzystująca zaawansowane algorytmy matematyki wyższej do optymalizowania złożonych procesów logistycznych.

  • Sprawne zarządzanie personelem – pracownik jest „prowadzony za rękę” przez inteligentny system WMS.

  • Optymalizacja procesów – usprawnienie procesów skraca czas realizacji dostaw, obniża koszty.

  Automatyzacja procesów w magazynie

  Automatyzacja procesów

  System automatycznie generuje polecenia użytkownikom na podstawie priorytetów zadań i ustala ścieżkę ich wykonania. Wspiera lub nawet wyręcza użytkowników z procesu podejmowania decyzji.

  Wymierne oszczędności poprzez usprawnienie procesów logistycznych

  Optymalizacja i oszczędności

  Zaawansowane funkcjonalności skracają czas realizacji zleceń, obniżają koszty magazynowania, eliminują puste przebiegi.

  Adaptacyjne zarządzanie scenariuszami w systemie WMS

  Bogaty standard

  Już podstawowy zakres funkcjonalności pozwala na obsługę procesów logistycznych zautomatyzowanego magazynu, które można dostosować do indywidualnych wymagań.

  Łatwa obsługa systemu WMS

  Łatwa obsługa

  Wysoki poziom konfigurowalności pozwala na dostosowanie wyglądu okien do potrzeb użytkownika dzięki funkcji Click-Design. W zależności od swojego profilu, użytkownicy mogą tworzyć nowe ekrany i widoki stosując intuicyjny edytor graficzny.

  Sprawne magazynowanie, własne reguły składowania

  Dostępność

  Stabilność i płynna praca bez przestojów – setki tysięcy zleceń na dobę, praca na sprawdzonych technologiach. Wysoka dostępność systemu w trybie 24/7.

  Elastyczny system WMS

  Elastyczność

  Modułowa architektura pozwala dostosować system do unikalnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zestaw narzędzi i opracowanych funkcjonalności pozwala na płynną integrację z istniejącym środowiskiem IT i sprawne przeprowadzenie rekonfiguracji.

  Dynamiczne zamagazynowanie

  Program automatycznie wyznacza miejsce składowania i pobierania towaru na podstawie różnych kryteriów rozdziału np. strategii ABC.

  Inwentaryzacja

  System obsługuje zadania związane z inwentaryzacją terminową (wg obszarów lub artykułów) lub ciągłą. Strategię inwentury można definiować dla różnych miejsc składowania lub artykułów.

  Realizacja wydań towaru

  Moduł zarządzania partią produktu pozwala ustalać strategie rezerwacji i wydania towarów wg. zasad FIFO, LIFO, FEFO, nr serii czy partii produktu. Możliwa jest priorytezacja pełnych lub niepełnych jednostek, uwzględnianie dostępności automatyki lub jej obciążenia.

  Zaawansowana kompletacja

  Obsługa różnych strategii kompletacji, m.in. multiorder picking, batch picking, pick&pack. Instrukcje dla operatorów mogą być przekazywane za pomocą stanowisk roboczych, terminali przenośnych, pick by voice, pick by light, czy dokumentów drukowanych.

  Sterowanie transportem i przepływem materiałów

  Dynamiczne obsługiwanie systemów transportów wewnątrzmagazynowych. Transporty w razie potrzeby są dzielone, mogą być przekazywane do automatycznych systemów transportowych (z wykorzystaniem MFC) i terminali radiowych dla transportów wózkowych.

  Wysyłka

  System może dokonywać kontroli wagi czy drukować etykiety wysyłkowe. Może także proponować odpowiednie wielkości opakowań: dobierając wielkość opakowania do produktu lub odwrotnie, dopasowując produkty do opakowania danego typu.

  Adaptive Scenario Management

  Adaptive Scenario Management

  Możliwość definiowania lub korzystania z gotowych scenariuszy dla różnych sytuacji, które określają, jak system ma się zachować w danej sytuacji pozwalających na zmianę procesu w trakcie pracy magazynu w sytuacjach nietypowych.

  Yard Management

  Slot Management

  System pozwala na planowanie harmonogramu rozładunku i załadunku, rezerwację okien czasowych, samochodów oraz prezentację graficzną w tabeli oraz na diagramie Gantta.

  Material Flow Control

  Material Flow Control

  Automatyka magazynowa pochodząca od rożnych dostawców integrowana jest z systemem WMS za pomocą modułu MFC.

  Event Management

  Event Management

  W przypadku, gdy zajdzie określone zdarzenie, system poprzez moduł Event Management może wysłać e-maila do zdefiniowanej grupy odbiorców, wysłać meldunki do systemu jak również zainicjować alarmy.

  Zarządzanie wózkami widłowymi

  Zarządzanie wózkami

  Zintegrowany system sterowania wózkami widłowymi zarządza transportem wewnątrz magazynowym minimalizując puste przebiegi.

  Multisite

  Multisite

  System umożliwia zarządzania wieloma magazynami za pośrednictwem wspólnej instalacji. Każdy magazyn może być traktowany jako osobna jednostka – site, co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

  Instalacja systemu WMS

  Instalacja

  Rygorystyczne procedury PSI, kilka poziomów testów, opracowane scenariusze testowe oraz wsparcie techniczne zapewniają sprawność i bezpieczeństwo wdrożenia.

  Skalowalność systemu WMS

  Skalowalność

  Modułowa architektura i płynna integracja z istniejącym środowiskiem IT, pozwala na łatwe i efektywne przeprowadzenie rekonfiguracji i integracji z istniejącymi systemami np. od różnych dostawców automatyki magazynowej z technologiami RFID oraz Voice.

  Aktualizacja oprogramowania WMS

  Aktualizacje

  Systematyczne aktualizacje oprogramowania i uzupełnianie go o nowe funkcjonalności zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo inwestycji.

   

  Standardowe oprogramowanie jest wzbogacone o funkcjonalności i algorytmy dostosowane do danej branży, rodzaju działalności i typu magazynu.

  Logistyka kontraktowa

  Logistyka kontraktowa

  • Obsługa wielu klientów w jednym magazynie
  • Rozliczanie i fakturowanie usług logistycznych
  • Szybkie dopasowanie systemu do różnych procesów logistycznych
  Logistyka kontraktowa

  Handel i e-commerce

  • Wysoka wydajność
  • Obsługa różnego rodzaju wydań towarów (w tym wydań sztukowych)
  • Sprawna obsługa zwrotów
   Logistyka produkcji

   Logistyka produkcji

   • Utrzymywanie optymalnego poziomu surowców, półproduktów, części zamiennych i wyrobów gotowych.
   • Obsługa dostaw według zasad just in time, just in sequence, kanban.
   • Możliwość integracji z systemem MES

    Klucz do wydajnej logistyki magazynowej

    Obniż koszt magazynowania, skróć czas realizacji zleceń i wyeliminuj puste przebiegi.

    Zaufali nam:

    Porozmawiajmy

    Piotr Picyk
    Dyrektor Sprzedaży
    tel. +48 693 948 004
    email:

    Przekonaj się, ile zyska Twoja firma

    Zamów rozmowę z konsultantem

    Form