PSI Polska partnerem strategicznym seminarium poświęconego wirtualnym elektrowniom

Jednodniowe spotkanie odbędzie się 28.02 w Częstochowie. Przedstawiciele PSI Polska przedstawią referat pt. „Wirtualne Elektrownie - nowe narzędzia dla nowych możliwości”.

Tegoroczne seminarium „Wirtualne elektrownie, magazyny energii i spółdzielnie energetyczne” to druga edycja wydarzenia. Spotkanie odbędzie się na terenie Politechniki Częstochowskiej, w głównym audytorium Wydziału Elektrycznego. Partnerami  wydarzenia są m.in. Drezdeński Uniwersytet Techniczny,  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Zapraszamy na wykład  „Wirtualne Elektrownie - nowe narzędzia dla nowych możliwości”, podczas którego przedstawiciele PSI Polska przedstawią najważniejsze aspekty i metody efektywnego zarządzania wirtualnymi elektrowniami.